Kouluttaja, draamapedagogi, toiminnanjohtaja, työnohjaaja (STOry) Jutta Laino-Tabell

Viestintä- ja vuorovaikutustaidot

Esiintyminen ja kouluttaminen

Asiakaspalvelu

Draama- ja toiminnalliset menetelmät

Ryhmänohjaustaidot

Järjestötyön kehittäminen ja vap.ehtoisten kouluttaminen

Työyhteisön kehittäminen

Työnohjaus