Esiintymiskoulutukset

Kohtaamme päivittäin erilaisia esiintymis- ja vuorovaikutustilanteita, joissa meidän odotetaan toimivan asiantuntevasti, tehokkaasti, miellyttävästi sekä ymmärrettävästi. Esiintymistaitoja tarvitaan erilaisissa työelämän tilanteissa sekä vapaa-ajalla.

Esiintymiskoulutusten tavoitteena on löytää yksinkertaiset ja varmat keinot toimivien esitysten ja puheenvuorojen rakentamiseksi ja pitämiseksi. Koulutuksissa lähestytään esiintymistä vuorovaikutuksen näkökulmasta. Tarkastelemme esiintymisjännitystä sekä valmistautumiseen liittyviä elementtejä. Lisäksi hiomme ja vahvistamme jokaisen omaa viestijäkuvaa ja esiintymistä.

Luento-osuuksien ohessa teemme useita käytännön harjoituksia, joista saadut kokemukset ja oivallukset ovat siirrettävissä valmistautumiseen sekä itse esiintymistilanteisiin. Pidemmissä koko päivän koulutuksissa jokainen saa esiintymisharjoituksistapalautetta, jonka myötä on mahdollista löytää omat vahvuudet ja kehityskohteet esiintyjänä.

Esiintymiskoulutusten myötä sinulla on käytössäsi helpot ja konkreettiset työkalut, joiden avulla voit kehittää esiintymistaitojasi myös koulutuksen jälkeen. Saat varmuutta, jonka myötä uskallat myös nauttia esiintymistilanteista enemmän.


Kouluttajakoulutukset

Kouluttajakoulutuksen tavoitteet jakaantuvat kahteen, toisiaan tukevaan osaan:

  1. Pyrimme vahvistamaan jokaisen omaa näkemystä itsestä kouluttajana ja tarjoamaan taitoja ja rohkeutta kouluttaa ja ohjata
  2. Tarkastelemme koulutusten rakenteita ja tarjoamme työkaluja
    koulutukseen valmistautumiseen sekä toimivien opetusmenetelmien käyttöön

Kouluttajakoulutuksissa lähestymme koulutuksien rakentamista ja kouluttamista kuuntelumotivaation synnyttämisen ja ylläpitämisen näkökulmasta. Mitä tulee huomioda valmistelussa, jotta motivaatio kuunnella ja oppia syntyy. Miten koulutus kannattaa rytmittää tai minkälaisia menetelmiä kannattaa käyttää? Mitä kouluttajan esiintymistaito pitää sisällään, kuinka saan esiintymisellä koulutuksiin dynamiikkaa. Annamme työvälineitä koulutuksen rakentamiseen ja pyrimme yhdessä löytämään ideoita oman kouluttamisen kehittämiseksi. Koulutus antaa välineitä oman työn kehittämiseen ja onnistuneiden koulutusten myötä kehittää koko organisaatiota. Tarjoamme myös tietoa erilaisista harjoituksista ja annamme varmuutta myös osallistavien työtapojen käyttöön.

Kouluttakoulutusta voidaan myös painottaa vahvemmin ryhmänohjaustaitojen kehittämisen näkökulmasta ja/tai lisätä oppia toiminnallisista menetelmistä ja niiden käytöstä.Toiminnallisuus koulutuksen elävöittäjänä


Koulutus keskittyy koulutuksen elävöittämiseen ja kuuntelumotivaation
ylläpitämiseen. Kehitämme kouluttajakuvaa ja työskentelyä, tavoitteena
lisätä ymmärrystä osallistavuuden ja rytminvaihtelun merkityksestä
oppimisen kannalta. Koulutuksessa tutustutaan toiminnallisiin menetelmiin ja saadaan varmuutta erilaisten harjoitteiden käyttöön.