Esiintymiskoulutukset

 

Kohtaamme päivittäin erilaisia esiintymis- ja vuorovaikutustilanteita, joissa meidän odotetaan toimivan asiantuntevasti, tehokkaasti, miellyttävästi sekä ymmärrettävästi. Esiintymistaitoja tarvitaan erilaisissa työelämän tilanteissa sekä vapaa-ajalla.

 

Esiintymiskoulutuksen tavoitteena on löytää yksinkertaiset ja varmat keinot toimivien esitysten ja puheenvuorojen rakentamiseksi ja pitämiseksi. Koulutuksessa lähestytään esiintymistä vuorovaikutuksen näkökulmasta. Tarkastelemme esiintymisjännitystä sekä valmistautumiseen liittyviä elementtejä. Lisäksi hiomme ja vahvistamme jokaisen omaa viestijäkuvaa ja esiintymistä.

 

Luento-osuuksien ohessa teemme useita käytännön harjoituksia, joista saadut kokemukset ja oivallukset ovat siirrettävissä valmistautumiseen sekä itse esiintymistilanteisiin.  Esiintymisharjoituksista jokainen saa palautetta, jonka myötä on mahdollista löytää omat vahvuudet ja kehityskohteet esiintyjänä.

 

Esiintymiskoulutusten myötä sinulla on käytössäsi helpot ja konkreettiset työkalut, joiden avulla voit kehittää esiintymistaitojasi myös koulutuksen jälkeen. Saat varmuutta, jonka myötä uskallat myös nauttia esiintymistilanteista enemmän.