Asiakaspalvelukoulutukset

 

Asiakaskontakteissa työntekijä on yrityksen tärkein käyntikortti, joten ei ole yhdentekevää kuinka asiakastilanteet hoidetaan. Mitä tyytyväisempi asiakas on, sitä pysyvämpi on asiakassuhde. Selkeä toiminta ja hyvä kontakti asiakkaaseen helpottavat myös omaa työntekoa.

 

Asiakaspalvelukoulutuksessa etenemme draaman keinoin.  Pohdimme, miten erilaisten asiakkaiden kanssa toimitaan? Mitä odotuksia asiakkaalla kenties voi olla? Ylittämällä nämä odotukset jäädään asiakkaan mieleen. Koulutuksessa tarkastelemme sitä, mitkä seikat vaikuttavat asiakkaan ja työntekijän väliseen vuorovaikutukseen. Kuinka näitä asioita voi kehittää?

 

Koulutus etenee siten, että alkuun näytämme lyhyehkön kohtausten sarjan, jonka esiin nostamia teemoja, ajatuksia, henkilöitä lähdemme käsittelemään yhdessä osallistujien kanssa erilaisilla toiminnallisilla draamamenetelmillä. Osallistujat saavat mahdollisuuden ohjailla tilanteita uuteen suuntaan, antaa neuvoja roolihenkilöille, haastatella roolihenkilöitä tai jopa osallistua itse draaman tekemiseen. Draamakoulutuksissa ei edellytetä keneltäkään esiintymistä. Osallistumista on myös toiminnan seuraaminen.

 

Olemme kouluttaneet asiakaspalvelua kirjaston väestä ilmastointialan huoltomiehiin ja fysioterapeuteista kaupungin toimihenkilöihin. Kaikista koulutuksista olemme saaneet innostuneen vastaanoton ja hyvän palautteen.