Asiakaspalvelukoulutukset

Asiakaskontakteissa työntekijä on yrityksen tärkein käyntikortti, joten ei ole yhdentekevää kuinka asiakastilanteet hoidetaan. Mitä tyytyväisempi asiakas on, sitä pysyvämpi on asiakassuhde. Selkeä toiminta ja hyvä kontakti asiakkaaseen
helpottavat myös omaa työntekoa.

Asiakaspalvelukoulutuksessa etenemme draaman keinoin. Pohdimme, miten erilaisten asiakkaiden kanssa toimitaan? Mitä odotuksia asiakkaalla kenties voi olla? Ylittämällä nämä odotukset jäädään asiakkaan mieleen. Koulutuksessa
tarkastelemme sitä, mitkä seikat vaikuttavat asiakkaan ja työntekijän
väliseen vuorovaikutukseen. Kuinka näitä asioita voi kehittää?

Koulutuksessa voimme hyödyntää myös lyhyehköä videota erilaisista dramatisoiduista asiakaskohtaamisista. Videon esiin nostamia teemoja, ajatuksia, henkilöitä lähdemme käsittelemään yhdessä osallistujien kanssa erilaisilla toiminnallisilla draamamenetelmillä.

Osallistujat saavat mahdollisuuden ohjailla tilanteita uuteen suuntaan, antaa neuvoja roolihenkilöille, haastatella roolihenkilöitä tai jopa osallistua itse draaman tekemiseen.


Draamakoulutuksissa ei edellytetä keneltäkään esiintymistä.
Osallistumista on myös toiminnan seuraaminen.

Olemme kouluttaneet asiakaspalvelua kirjaston väestä ilmastointialan huoltomiehiin ja fysioterapeuteista kaupungin toimihenkilöihin. Kaikista
koulutuksista olemme saaneet innostuneen vastaanoton ja hyvän
palautteen.