Asiakaspalvelukoulutukset

Asiakaskontakteissa työntekijä on yrityksen tärkein käyntikortti, joten ei ole yhdentekevää kuinka asiakastilanteet hoidetaan. Mitä tyytyväisempi asiakas on, sitä pysyvämpi on asiakassuhde. Selkeä toiminta ja hyvä kontakti asiakkaaseen
helpottavat myös omaa työntekoa.

Koulutuksissa pohdimme, miten erilaisten asiakkaiden kanssa toimitaan?
Mitä odotuksia asiakkaalla kenties voi olla? Ylittämällä nämä odotukset
jäädään asiakkaan mieleen. Koulutuksissa tarkastelemme sitä, mitkä
seikat vaikuttavat asiakkaan ja työntekijän väliseen vuorovaikutukseen.
Kuinka näitä asioita voi kehittää?

Asiakaspalvelukoulutukset voivat olla tietoiskumaisia luentoja, tiiviitä koulutuksia tai pidempiä koulutuksia, joissa on mahdollista hyödyntää myös draaman menetelmiä ja toiminnallisuutta.

Draamakoulutuksissa ei edellytetä keneltäkään esiintymistä.
Osallistumista on myös toiminnan seuraaminen.

Olemme kouluttaneet asiakaspalvelua kirjaston väestä ilmastointialan huoltomiehiin ja fysioterapeuteista kaupungin toimihenkilöihin. Kaikista
koulutuksista olemme saaneet innostuneen vastaanoton ja hyvän
palautteen.