Työelämän vuorovaikutustaidot

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa jokaisen omaa viestijäkuvaa ja tarjota
työkaluja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimiseen.
Käytännönharjoitusten kautta löydämme kunkin vahvuudet ja
kehityskohteet, joiden kehittämiseksi annamme myös neuvoja.

Koulutuksen myötä osallistujilla on selkeämpi käsitys erilaisista työelämän
vuorovaikutustilanteista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Heillä on
myös jäsentyneempi kuva itsestään viestijänä ja mukanaan uusia eväitä
oman toiminnan kehittämiseksi. Koulutuksen tavoitteena on myös kehittää
osallistujien käsitystä toimivan viestinnän vaikutuksesta omaan työhön
ja työyhteisöön.

Koulutus voidaan mukauttaa myös kunkin kohderyhmän mukaisesti, jolloin voimme keskittyä syvemmin kunkin ryhmän erikoistarpeisiin esim. esimies-alaisviestinnän kehittämiseen. Voimme ottaa mukaan myös työnohjauksellisia elementtejä. Koulutus toimii samalla myös ko. ryhmän yhteishengen kohottajana ja vahvistajana.