Työelämän viestintätaidot

 

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa jokaisen omaa viestijäkuvaa ja tarjota työkaluja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimiseen. Käytännönharjoitusten kautta löydämme kunkin vahvuudet ja kehityskohteet, joiden kehittämiseksi annamme myös neuvoja. Koulutuksen myötä osallistujilla on selkeämpi käsitys erilaisista työelämän vuorovaikutustilanteista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Heillä on myös jäsentyneempi kuva itsestään viestijänä ja mukanaan uusia eväitä oman toiminnan kehittämiseksi. Koulutuksen tavoitteena on myös kehittää osallistujien käsitystä toimivan viestinnän vaikutuksesta omaan työhön ja työyhteisöön.

 

Koulutuksessa käsittelemme mm.

  • Oman viestijäkuvan selkiyttämistä
  • Yrityksen tulosviestintää
  • Kirjallista viestintää
  • Erilaisia viestintätilanteita ja niissä toimimista
  • Neuvottelutaitoja
  • Esiintymistaitoja

 

Työelämän viestintätaidot – koulutus soveltuu niin oppisopimuslaisista esimiehiin. Koulutus voidaan mukauttaa myös kunkin kohderyhmän mukaisesti, jolloin voimme keskittyä syvemmin kunkin ryhmän erikoistarpeisiin esim. esimies-alaisviestinnän kehittämiseen ja koulutus toimii samalla myös ko. ryhmän yhteishengen kohottajana ja vahvistajana.