Kehity Neuvottelijana

 

Neuvottelutaidot ovat merkittävässä osassa kun tarkastellaan työelämän viestintätaitoja.  Kehity Neuvottelijana -koulutuksen tarkoituksena on tutustua erilaisiin neuvottelutilanteisiin sekä tarkastella neuvottelun kulkua ja erilaisia neuvottelustrategioita ja -taktiikoita. Lisäksi tavoitteena on antaa käytännön työkaluja neuvotteluun valmistautumiseen.

 
Pienien, eri osa-alueisiin liittyvien, harjoitusten kautta rakennamme valmiuksia loppupäivän suuremmille case-harjoituksille. Käytännön neuvotteluharjoitusten kautta osallistujat pääsevät harjoittelemaan tietotaitojaan ja harjoituksista saadun kouluttaja- sekä vertaispalautteen kautta kehittämään omia neuvotteluvalmiuksiaan. Harjoitukset herättelevät myös tarkastelemaan jatkossa omaa ja muiden toimintaa erilaisissa neuvottelutilanteissa.

 

  Isojen harjoitusten aiheet voivat tulla tilaajalta ja liittyä tiiviisti osallistujien työhön.