Neuvottelutaidot

Neuvottelutaidot ovat merkittävässä osassa kun tarkastellaan työelämän
viestintätaitoja. Kehity Neuvottelijana -koulutuksen tarkoituksena on
tutustua erilaisiin neuvottelutilanteisiin sekä tarkastella neuvottelun
kulkua ja erilaisia neuvottelustrategioita ja -taktiikoita. Lisäksi
tavoitteena on antaa käytännön työkaluja neuvotteluun valmistautumiseen.


Pienien, eri osa-alueisiin liittyvien, harjoitusten kautta rakennamme valmiuksia loppupäivän suuremmille case-harjoituksille. Käytännön
neuvotteluharjoitusten kautta osallistujat pääsevät harjoittelemaan
tietotaitojaan ja harjoituksista saadun kouluttaja- sekä
vertaispalautteen kautta kehittämään omia neuvotteluvalmiuksiaan.
Harjoitukset herättelevät myös tarkastelemaan jatkossa omaa ja muiden
toimintaa erilaisissa neuvottelutilanteissa.

Harjoitukset pyritään linkittämään osallistujien työhön.