Työyhteisön kehittäminen

 

TYÖPAJAT

 

Aloitamme työpajan oman työn vahvuuksien ja kehittämiskohteiden itsenäisellä pohtimisella edeten työskentelyä ja työtehtäviä koskevien teemojen yhteiseen jakamiseen. Yhteiset keskustelut ja teemojen purkamiset antavat työkaluja sekä omien tavoitteiden ja haasteiden löytämiseen kuin koko organisaation kehittämiseen. Lyhyet aiheen avaukset suuntaavat osallistujien työskentelyä kohti omia oivalluksia.

 

 

YHTEEN HIILEEN VAI HIILESTYEN?

- DRAAMAKOULUTUS TYÖYHTEISÖN PELISÄÄNNÖISTÄ 

Työyhteisössä ja tiimeissä tapahtuu paljon tilanteita, jossa ei käyttäydytä organisaation pelisääntöjen mukaisesti. Rajat ovat hyvin häilyviä, mikä on hyväksyttyä ja mikä ei? Selkeisiin kiusaamistilanteisiin on helpompi puuttua, mutta entä silloin kuin kyseessä on vastuuton käyttäytyminen tai epäasiallinen kohtelu? Entä jos huono käytös kohdistuu asiakkaaseen tai yhteistyökumppaniin?


Koulutuksessa edetään draaman keinoin. Ennalta valmisteltu kohtausten sarja herättelee pohtimaan yhteisiä pelisääntöjä. Osallistavien työtapojen kautta puretaan auki julkilausumattomia normeja ja pyritään ohjaamaan niitä oikeaan suuntaan. Käsittelemme myös yhteisön viestintäkulttuuria ja sen sisällä olevia sääntöjä esimerkiksi kuuntelemisesta ja puheenvuorojen ottamisesta. Draaman tavoitteena on vaikuttaa asenteisiin, jotka liittyvät työn tekoon, työkavereiden kohteluun ja koko työyhteisön hyvinvointiin. Tarjoamme työkaluja, joiden avulla omassa työyhteisössä voi nostaa esiin vastuuttomaan käyttäytymiseen ja epäasialliseen kohteluun puuttumista.