Työyhteisön kehittäminen

Työyhteisön kehittämistä voimme tehdä monella eri tavoin. Keskustelen mielelläni toiveista ja tavoitteista sekä tarpeista, joiden pohjalta voimme rakentaa lyhyemmän koulutuksellisen työpajan tai pidemmän yhteisen kehittämisprosessin.

Työpajat sisältävät yleensä oman työn vahvuuksien ja kehittämiskohteiden itsenäistä pohtimista edeten työskentelyä ja työtehtäviä koskevien teemojen yhteiseen jakamiseen. Yhteiset keskustelut ja teemojen purkamiset antavat työkaluja sekä omien tavoitteiden ja haasteiden löytämiseen kuin koko organisaation kehittämiseen. Tavoitteena voi olla mm. yhteisen toimintasopimuksen löytyminen. Lyhyet aiheen avaukset suuntaavat osallistujien työskentelyä kohti omia oivalluksia.