Työyhteisön kehittäminen

TYÖPAJAT

Aloitamme työpajan oman työn vahvuuksien ja kehittämiskohteiden itsenäisellä pohtimisella edeten työskentelyä ja työtehtäviä koskevien teemojen yhteiseen jakamiseen. Yhteiset keskustelut ja teemojen purkamiset antavat työkaluja sekä omien tavoitteiden ja haasteiden löytämiseen kuin koko organisaation kehittämiseen. Lyhyet aiheen avaukset suuntaavat osallistujien työskentelyä kohti omia oivalluksia.