Draamakoulutukset ja toiminnalliset menetelmät

Draamakoulutukset ovat oivaltavaa ja uutta luovaa toimintaa. Olen toiminut Jyväskylän avoimen yliopiston draamakasvatuksen perusopintojen vastuuopettajana Tampereella vuodesta 2009 ja minulla on vahva kokemus draamamenetelmien opettamisesta mutta myös draaman ja toiminnallisten menetelmien hyödyntämisestä erilaisissa opetus- ryhmänohjaus- ja koulutustilanteissa.

Laajempien draamakoulutusten lisäksi koulutuksia/työpajoja voidaan toteuttaa mm. improvisaatiosta tai prosessidraamasta. Lisäksi mm. tarinankerrontaa draaman keinoin sopii moneen eri tilanteeseen

Draamakoulutuksissa ei edellytetä keneltäkään esiintymistä, mutta luomme
koulutukseen mahdollisimman turvallisen ja lämpimän ilmapiirin, jotta
kynnys osallistua olisi pieni.

TOIMINNALLISET DRAAMAMENETELMÄT PÄIVÄHOIDON/OPETUSTYÖN TYÖKALUINA


Koulutuksen toinen painopiste on draamakasvatuksessa ja sen
hyödyntämisessä kasvatuksessa. Tutustumme yhdessä draamaan ja toiminnallisiin menetelmiin ja tarkastelemme niiden käyttämistä omassa työssä.

Tarjoamme toiminnan kautta työkaluja draamaharjoitusten käyttämiseen ja pyrimme antamaan rohkeutta ja taitoja käyttää erilaisia työtapoja
ryhmissä. Teemme yhdessä suurimman osan harjoituksista ja puramme
toimintamme myös pedagogisesti osiin. Tällöin oppi draaman
käyttötavoista ja soveltamismahdollisuuksista syvenee.KIRJAVINKKAREIDEN TOIMINNALLINEN TYÖPAJA


Suoraan kirjavinkkareiden tarpeista rakennettu kaksi päiväinen koulutus, jossa pyritään vahvistamaan jokaisen osallistujan viestijäkuvaa sekä tarjoamaan uusia ideoita ja toiminnallisia työkaluja siihen, miten vinkkaustilannetta voisi kehittää osallistavammaksi.


Ensimmäisenä päivänä käsittelemme vuorovaikutuksellista
vinkkaustilannetta viestijäkuvan, esiintymisjännityksen sekä
esiintymiseen valmistautumisen kautta. Lisäksi tarkastelemme erilaisia
toiminnallisia työtapoja ja pohdimme kuinka draama voisi soveltaa
kirjavinkkaukseen.


Toisena päivänä osallistujat rakentavat pienissä ryhmissä
vinkkaustilanteet, joissa on tarkoitus käyttää hyödyksi läpikäytyjä
työkaluja. Vinkkaustilanteet toteutetaan ja niistä annetaan sekä ohjaaja- että vertaispalautetta.