Draamakoulutukset

Draamakoulutukset ovat oivaltavaa ja uutta luovaa toimintaa. Olen toiminut Jyväskylän avoimen yliopiston draamakasvatuksen perusopintojen vastuuopettajana Tampereella vuodesta 2009.

Draamakoulutuksissa ei edellytetä keneltäkään esiintymistä, mutta luomme
koulutukseen mahdollisimman turvallisen ja lämpimän ilmapiirin, jotta
kynnys osallistua olisi pieni.


TOIMINNALLISET DRAAMAMENETELMÄT PÄIVÄHOIDON/OPETUSTYÖN TYÖKALUINA TYÖYHTEISÖN DRAAMATYÖPAJA


Koulutuksen toinen painopiste on draamakasvatuksessa ja sen
hyödyntämisessä päivähoidossa. Tutustumme yhdessä draamaan ja toiminnallisiin menetelmiin ja tarkastelemme niiden käyttämistä omassa työssä.

Tarjoamme toiminnan kautta työkaluja draamaharjoitusten käyttämiseen ja pyrimme antamaan rohkeutta ja taitoja käyttää erilaisia työtapoja
ryhmissä. Teemme yhdessä suurimman osan harjoituksista ja puramme
toimintamme myös pedagogisesti osiin. Tällöin oppi draaman
käyttötavoista ja soveltamismahdollisuuksista syvenee.

Voimme toteuttaa osana koulutusta pidemmän draamaprosessin aiheesta
työyhteisö. Tällöin osallistujat oppivat itse prosessin rakenteesta,
mutta myös itse teemasta. Koulutus sopii hyvin esim.
päiväkoti-kohtaiseksi koulutukseksi, jolloin työskentely tarjoaa
mahdollisuuden kehittää työyhteisöä ja ilmapiiriä.
KIRJAVINKKAREIDEN TOIMINNALLINEN TYÖPAJA


Suoraan kirjavinkkareiden tarpeista rakennettu kaksi päiväinen

koulutus, jossa pyritään vahvistamaan jokaisen osallistujan
viestijäkuvaa sekä tarjoamaan uusia ideoita ja toiminnallisia työkaluja
siihen, miten vinkkaustilannetta voisi kehittää osallistavammaksi.


Ensimmäisenä päivänä käsittelemme vuorovaikutuksellista
vinkkaustilannetta viestijäkuvan, esiintymisjännityksen sekä
esiintymiseen valmistautumisen kautta. Lisäksi tarkastelemme erilaisia
toiminnallisia työtapoja ja pohdimme kuinka draama voisi soveltaa
kirjavinkkaukseen.


Toisena päivänä osallistujat rakentavat pienissä ryhmissä
vinkkaustilanteet, joissa on tarkoitus käyttää hyödyksi läpikäytyjä
työkaluja. Vinkkaustilanteet toteutetaan ja niistä annetaan sekä ohjaaja- että vertaispalautetta.TARINANKERRONTAA DRAAMAN KEINOIN


Luovan ilmaisun työpaja, jossa syvennytään tarinoihin draamantyötapojen avulla. Koulutuksessa pääsee käyttämään mielikuvitusta ja heittäytymään uusiin maailmoihin ja kehittämään omaa ilmaisuaan.


Draaman elementeistä tutuiksi tulevat mm. roolin rakentaminen,
improvisaatio ja forumteatteri sekä dramaturginen ajattelu.


Työpajasta saat ideoita siihen, minkälaisilla keinoilla ja
apuvälineillä voi johdatella ja houkutella tarinoiden syntymistä
ja kuinka tarinoita tai draamaharjoituksia voi käyttää esimerkiksi
omassa työssä tai harrastuksissa.