Kehity kouluttajana

 

 Kouluttajakoulutuksen tavoitteet jakaantuvat kahteen, toisiaan tukevaan osaan:

1)     Pyrimme vahvistamaan jokaisen omaa näkemystä itsestä kouluttajana ja tarjoamaan taitoja ja rohkeutta kouluttaa ja ohjata

2)     Tarkastelemme koulutusten rakenteita ja tarjoamme työkaluja koulutukseen valmistautumiseen sekä toimivien opetusmenetelmien käyttöön

 

Annamme työvälineitä koulutuksen rakentamiseen ja pyrimme yhdessä löytämään ideoita oman kouluttamisen kehittämiseksi. Koulutus antaa välineitä oman työn kehittämiseen ja onnistuneiden koulutusten myötä kehittää koko organisaatiota. Tarjoamme myös tietoa erilaisista harjoituksista ja annamme varmuutta myös osallistavien työtapojen käyttöön.

 

Toiminnallisuus koulutuksen elävöittäjänä

Koulutus keskittyy koulutuksen elävöittämiseen ja kuuntelumotivaation ylläpitämiseen. Kehitämme kouluttajakuvaa ja työskentelyä, tavoitteena lisätä ymmärrystä osallistavuuden ja rytminvaihtelun merkityksestä oppimisen kannalta.

Koulutuksessa tutustutaan toiminnallisiin menetelmiin ja saadaan varmuutta erilaisten harjoitteiden käyttöön.