Kehity kouluttajana

Kouluttajakoulutuksen tavoitteet jakaantuvat kahteen, toisiaan tukevaan osaan:

  1. Pyrimme vahvistamaan jokaisen omaa näkemystä itsestä kouluttajana ja tarjoamaan taitoja ja rohkeutta kouluttaa ja ohjata
  2. Tarkastelemme koulutusten rakenteita ja tarjoamme työkaluja koulutukseen valmistautumiseen sekä toimivien opetusmenetelmien käyttöön

Annamme työvälineitä koulutuksen rakentamiseen ja pyrimme yhdessä löytämään
ideoita oman kouluttamisen kehittämiseksi. Koulutus antaa välineitä oman
työn kehittämiseen ja onnistuneiden koulutusten myötä kehittää koko
organisaatiota. Tarjoamme myös tietoa erilaisista harjoituksista ja
annamme varmuutta myös osallistavien työtapojen käyttöön.Toiminnallisuus koulutuksen elävöittäjänä

Koulutus keskittyy koulutuksen elävöittämiseen ja kuuntelumotivaation
ylläpitämiseen. Kehitämme kouluttajakuvaa ja työskentelyä, tavoitteena
lisätä ymmärrystä osallistavuuden ja rytminvaihtelun merkityksestä
oppimisen kannalta.


Koulutuksessa tutustutaan toiminnallisiin menetelmiin ja saadaan varmuutta erilaisten harjoitteiden käyttöön.