Vertaistukiryhmät

OHJAAMO toteuttaa koulutuksia myös vertaistukiryhmien vetäjille. Kyseessä on toiminnallinen koulutuspäivä, joka rakentuu kahdesta osiosta. Aluksi koulutuksessa käydään draaman keinoin läpi ihmisten kohtaamiseen ja ryhmänvetämiseen liittyviä teemoja. Pohditaan mm. vetäjän roolia ja rajoja, hankalia tilanteita ja ryhmän erilaisuutta sekä ihmisten kohtaamista. Käsittelyssä voi olla mukana esimerkiksi myös sairaalavierailutoiminta.


Ruokailun jälkeen tutustumme yhdessä draamamenetelmiin ja tarkastelemme niiden käyttämistä omassa vertaistukiryhmässä tai uusien potilaiden kohtaamisessa.

  • miten draamaa voisi käyttää vertaistukiryhmässä? Entä sairaalavierailutoiminnassa?
  • kevyitä draamaharjoituksia keskustelun avaamiseksi ja tukemiseksi
  • työkaluja tutustumiseen, erilaisten tunteiden käsittelyyn ja kipeiden asioiden työstämiseen ryhmässä
  • rohkaisua ja taitoa käyttää erilaisia työtapoja ryhmässä

 Päivän lopuksi varaamme vielä aikaa yhteiselle keskustelulle.