Järjestöt, yhdistykset, vapaaehtoiset


Olen järjestöosaaja ja yhdistyskehittäjä ja kouluttanut erilaisia yhdistyksiä ja järjestöjä vuodesta 2007 lähtien. Taustalla on oma 10 vuoden työhistoriani järjestöjen kehittämis- ja johtamistyössä.

Järjestöjen ja yhdistysten kehittämisen lisäksi olen kouluttanut vapaaehtoisia sekä erityisesti ryhmänohjaajia esiintymään, kouluttamaan ja ohjaamaan ryhmiä. Lisäksi olen tehnyt sekä järjestötyöntekijöiden että vapaaehtoisten työnohjausta.

Ryhmänohjaajat ja vapaaehtoiset

Koulutus rakennetaan tarpeiden ja toiveiden mukaan mutta pääsääntöisesti kyseessä on toiminnallinen koulutus, jossa käsitellään ihmisten kohtaamiseen ja ryhmänvetämiseen liittyviä teemoja. Pohditaan mm. vetäjän roolia ja rajoja, hankalia tilanteita ja ryhmän erilaisuutta sekä ihmisten kohtaamista.

Halutessa voidaan tutustumme yhdessä toiminnallisiin menetelmiin (draama, taideterapia, valokuvaus yms.) ja tarkastella niiden käyttämistä omassa esim. vertaistukiryhmässä. Tällöin koulutus tarjoaa vapaaehtoisen työkalupakkiin toiminnallisia harjoituksia keskustelun avaamiseksi ja tukemiseksi työkaluja tutustumiseen, erilaisten tunteiden käsittelyyn ja kipeiden asioiden työstämiseen ryhmässä rohkaisua ja taitoa käyttää erilaisia työtapoja ryhmässä


Voimauttavan valokuvauksen työpajat

Vertaistuellisissa työpajoissa osallistujat ohjeistetaan voimauttavan valokuvauksen

saloihin ja periaatteisiin. Teemme muutamia valokuviin liittyviä harjoituksia ja teemme yhteisen kuvausretken yhdessä ja pareittain. Huipennuksena osallistujat pääsevät ihastelemaan omia ja muiden kuvia yhteisessä hetkessä.

Työpajassa on vahvasti läsnä luottamus, positiivinen ja arvostava kohtaaminen, vertaistuellisuus ja voimaantuminen.


Kohtaaminen - arvostava ja positiivinen vuorovaikutus

Koulutuksessa käsittelemme vuorovaikutustaitoja arvostavan kohtaamisen
näkökulmasta. Millä keinoin voin tukea positiivista vuorovaikutusta?
Miten oma viestijäkuvani vaikuttaa erilaisissa kohtaamisissa? Nostamme
esiin mm. kohdentamisen, kuuntelemisen ja viestintätyylin merkityksen
vuorovaikutuksessa.


Tarkastelemme myös vertaisuuden motiiveja sekä vertaisten jaksamista.
Tavoitteena herättää oivalluksia omasta ja muiden toiminnasta sekä
vahvistaa suuntaa arvostavaan ja positiiviseen vuorovaikutukseen.


Järjestötoiminnan / työyhteisön kehittäminen: kysy lisää ja räätälöidään yhdessä sopiva kokonaisuus teidän tarpeisiin


Luottamusjohdon ja toimihenkilöiden välinen toiminta- ja vuorovaikutus: kysy lisää

Työnohjaus