OHJAAMON ASIAKKAAT

OHJAAMO tekee yhteistyötä useiden eri toimialojen kanssa niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Lisäksi työskentelemme eri oppilaitosten ja opetusta toteuttavien tahojen sekä yhdistysten kanssa. Toiminta-alueena on koko Suomi

Julkiselta sektorilta pitkäaikaisin ja vankin yhteistyö on rakentunut sekä kirjastojen että varhaiskasvatuksen kanssa, joita olen kouluttanut ja ohjannut laaja-alaisesti ympäri Suomea. Myös sosiaali- ja terveysalalta löytyy asiakkaita niin yksityiseltä kuin julkiseltakin sektorilta kuten Espoon kaupunki sekä Työterveyslaitos.

Ammattijärjestöjen ja -liittojen kanssa olen toiminut vuodesta 2008 ja mm. Akavan erityisalojen jäsenkoulutuksia tein vuosina 2008-2016. Lisäksi mm. SPECIA, JYTY, Suomen lääkäriliitto, Suomen lukiolaisten liitto, Viesti ry, Vakava ry, KAJ ry, SMKJ ovat luottaneet Ohjaamon koulutuksiin.

Yksityissektorilla olen kouluttanut sekä isoja yrityksiä kuten Stora Enso ja Tapiola , mutta päässyt myös tekemään koulutus- ja kehitystyötä pienten- ja keskisuurten yritysten kanssa.

Järjestökentällä sote-järjestöt ovat tulleet tutuimmiksi, sillä työni potilasjärjestössä on tuonut osaamista ko. järjestöjen toimintaan. Muun muassa Pirkanmaan syöpäyhdistys, Crohn & Colitis, Simpukka ry, Kehitysvammaisten tukiliitto ry sekä Tampereen seudun näkövammaiset ovat hyödyntäneet Ohjaamon osaamista. Lisäksi pitkäaikainen kumppani on mm. Vesilaitosyhdistys.

Oppilaitokset ja opetusta toteuttavat tahot ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Kesäyliopistot sekä mm. Tampereen yliopisto ovat Ohjaamon pitkäaikaisia asiakkaita. Toimin myös draamakasvatuksen perusopintojen vastuuopettajana Jyväskylän avoimessa yliopistossa Tampereella