OSAAMISEN TAUSTALLA

Minulla on 20 vuoden kokemus erilaisista yritysmaailman ja julkisen sektorin viestintä- ja koulutustöistä, 10 vuoden kokemus yhdistysten kehittämisestä ja johtamisesta sekä 7 vuoden työnohjaajakokemus.

Taustani nojaa puheviestinnän, johtajuuden, draamakasvatuksen sekä aikuiskasvatuksen opintoihin Jyväskylän yliopistossa.

13 vuoden yrittäjyyden lisäksi pitkäaikaista työkokemusta olen kerännyt järjestökentästä, jossa olen toiminut Endometrioosiyhdistyksen

vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina sekä toiminnanjohtajana.
Toiminnanjohtajana vein läpi ison strategisen muutoksen, jonka myötä laajensimme toimintaamme ja meistä tuli Gynekologinen potilasjärjestö Korento ry. Lisäksi olen toiminut Lasten kesäleiri 76 ry:n toiminnanjohtajana.

Jyväskylän avoimen yliopiston draamakasvatuksen opintojen vastuuopettajana Tampereella olen toimiminut yli 10 vuotta.


Jatkuvan oppimisen näkökulmasta olen täydentänyt osaamistani täydennyskoulutuksilla, jotka ovat syventäneet osaamista ja tarjonneet menetelmiä sekä koulutuksiin, ohjauksiin että kehittämistyöhön.

Yritysjohdon erikoisammattitutkinto

Voimauttavan valokuvauksen ammatilliset opinnot

Ratkaisukeskeisten taideterapeuttisten menetelmien ohjaaja

Työnohjaaja (STORY)