TYÖNOHJAUS

Työnohjaajana koen, että jokainen ohjaus ja ohjattava on erilainen ja ryhmän esiin nostamia asioita ja teemoja lähestytään tarpeen vaatiessa erilaisilla lähestymistavoilla. Pidän tärkeänä työnohjauksen tavoitteellisuutta eli sitä, että työskentely tukee työnohjaukselle asetettuja tavoitteita ja niiden saavuttamista.

Olen suorittanut Tampereen ammattikorkeakoulun erikoistumisopinnossa Työnohjaajan 2-vuotiset opinnot ja olen Suomen Työnohjaajat ry:n jäsen. Koska olen taustaltani puheviestijä sekä draamapedagogi, käytän myös toiminnallisia menetelmiä. Näiden käytöstä toki keskustelemme aluksi, että missä määrin ohjattavat niitä toivovat. Työnohjaukseni ei kuitenkin rakennu pelkälle keskustelulle, vaan mukana on ajatuksia ja oivalluksia avaavaa työskentelyä.

Teen yksilöohjauksia, joille varataan aikaa 1h (60min). Pienryhmän (2-6 höä) ohjaukseen varaan aikaa 2x45min, isolle ryhmälle (yli 6 hlöä) varaan aikaa kaksi kokonaista tuntia.


Ohjaamon työnohjauksista sanottua:

·         Prosessi oli mielenkiintoinen ja toimiva kokonaisuus, jossa työtavat tukivat toisiaan ja syvensivät teemoja

·         Prosessi eteni hyvin luonnikkaasti. Tykkäsin toiminnallisista menetelmistä, jotka pistivät ajattelemaan

·         Koko ajan päästiin syvemmälle asioihin ja matkan varrella sain monia oivalluksia.

Pisti oikeasti miettimään

Rakentava ja uskaltava ilmapiiri      

Jutta osaa tehdä jokaisesta ryhmän jäsenestä tärkeän

·     Erittäin hyvät menetelmät, jotka vapauttivat ajatuskanavia.

Työskentelyn kautta heräsi aivan uusia ajatuksia omasta toiminnasta

Ohjaus on ollut positiivista, myötäelävää ja toiminut ryhmälähtöisesti


·       "Olen kokenut tulleeni kuulluksi"