TYÖNOHJAUS

Työnohjauksessa pohditaan suhdetta työhön ja työn tekemiseen sekä
työyhteisön toimintaan. Työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden ajatusten, kokemusten
ja tunteiden jäsentelyyn, arviointiin ja kehittämiseen. Työnohjaajana koen, että
oppiminen alkaa oivalluksesta ja juuri työnohjaus mahdollistaa oivallukset. Työnohjauksen
perustan vuorovaikutukseen, luottamukseen sekä ratkaisukeskeisyyteen.

Olen taustaltani puheviestijä, draamapedagogi sekä opiskellut ratkaisukeskeistä taideterapiaa ja voimauttavaa valokuvausta, joten luotan ohjauksessani tekemiseen ja toiminnallisiin menetelmiin. Näiden käytöstä sovimme yhdessä ohjattavien kanssa. Työnohjaukseni ei kuitenkaan rakennu pelkälle keskustelulle, vaan mukana on ajatuksia ja oivalluksia avaavaa työskentelyä


Olen suorittanut Tampereen
ammattikorkeakoulun erikoistumisopinnossa Työnohjaajan 2-vuotiset opinnot ja olen Suomen Työnohjaajat ry:n jäsen.


Minulla on ollut ohjattavina useita eri toimialajojen ammattilaisia ja koen, ettei työnohjaajalla välttämättä tarvitse olla ko. alan tai ammatin osaamista. Mutta jos kaipaat työnohjaajalta myös substanssiosaamista niin sitä minulla on järjestötyöstä, yrittäjyydestä sekä lasten- ja nuorten ennaltaehkäisevästä suojelutyöstä.


Yksilöohjauksiin varaan 60 min, pienryhmä (2-6 höä) ohjaukseen varaan 90 min ja isojen ryhmien (yli 6 hlöä) ohjaukset kestävät 2 kokonaista tuntia. Tällä hetkellä minulla on mahdollisuus ottaa muutama uusi ohjattava yksilö tai ryhmä.