TYÖNOHJAUS

Työnohjaajana koen, että jokainen ohjaus ja ohjattava
on erilainen ja ryhmän esiin nostamia asioita ja teemoja lähestytään tarpeen
vaatiessa erilaisilla lähestymistavoilla. Pidän tärkeänä työnohjauksen
tavoitteellisuutta.


Olen suorittanut Tampereen
ammattikorkeakoulun erikoistumisopinnossa Työnohjaajan 2-vuotiset opinnot ja olen Suomen Työnohjaajat ry:n jäsen.


Olen taustaltani puheviestijä, draamapedagogi sekä
opiskellut ratkaisukeskeistä taideterapiaa ja voimauttavaa valokuvausta, joten luotan ohjauksessani tekemiseen ja toiminnallisiin menetelmiin. Näiden käytöstä
sovimme yhdessä ohjattavien kanssa. Työnohjaukseni ei kuitenkin
rakennu pelkälle keskustelulle, vaan mukana on ajatuksia ja oivalluksia avaavaa työskentelyä.

Yksilöohjauksiin varaan 60 min, pienryhmä (2-6 höä) ohjaukseen varaan 90 min ja isojen ryhmien (yli 6 hlöä) ohjaukset kestävät 2 kokonaista tuntia.